Wel eens aan gedacht of muziek je kan helpen?

Uit gesprekken met merken en onderzoek ervaren wij dat veel merken met een of meerdere van onderstaande uitdagingen te maken heeft:

Hoe zet ik mijn klant centraal?

Hoe maak ik de vertaling van campagnes pushen naar het gesprek aan gaan met mijn klant en doelgroep?

Het zorg ik ervoor dat ik vanuit mijn merk relevant ben en ertoe doe voor mijn klant en doelgroep?

Hoe kan ik emotie toevoegen aan mijn communicatie?

Wij denken graag met je mee of muziek je verder kan helpen. Dat doen wij via de volgende werkwijze.

CONSUMENTENONDERZOEK & BIG DATA

 
In drie stappen krijg je een overzicht hoe je merk klinkt en welke artiest het best bij je doelgroep past

STAP 1: JOUW BUSINESS

 

Help ons om jouw business te begrijpen, zodat we beter en gerichter mee kunnen denken. Wat speelt er in jouw business, wat zijn jullie doelstellingen, tegen welke problemen loop je aan in de uitvoering daarvan. Als we jouw business begrijpen dan kunnen we de doelstellingen beter invullen in het creatieve proces.

 

STAP 2: DOELGROEP ANALYSE

 

Je hebt ons in stap 1 inzicht gegeven in je doelgroep, vervolgens gaan wij op basis van big data en ons consumentenonderzoeken analyseren hoe je doelgroep zich muzikaal gedraagt. Op basis van gedrag hebben wij de Nederlandse consument verdeelt in 7 muziekconsumenten. In iedere doelgroep komen alle 7 muziekconsumenten voor, maar in andere verhoudingen tot elkaar.

 

Het onderzoek vertelt ons welke muziekgenres binnen jouw doelgroep populair zijn, welke artiesten populair zijn, hoe luistert deze doelgroep muziek, welke platformen gebruiken ze, welke media gebruiken ze, wat vinden ze te gek, wat vinden ze niet interessant, hoe moeten we ze aanspreken etc. 

STAP 3: MERK ANALYSE

 

Hoe kijkt de consument naar het merk? Wij onderzoeken onze artiesten ook als merken en zo kunnen overlappingen of tegenstellingen opzoeken bij het koppelen van artiesten en merken.

 

MERK 'X'

ARTIEST 'X'

ARTIEST 'Y'

MERK 'Y'

OVERLAP

Uit consumentenonderzoek blijkt dat merk X sterk scoort op creativity en intimicy. Het merk is tevreden met deze uitkomst en wil dit gevoel bij de consument graag bevestigen en verder uitbouwen. Daarom zoeken we een artiest die hoog scoort op creativity en intimicy.

TEGENSTELLING

Bij merk Y komt uit het consumentenonderzoek dat zij niet goed scoren op creativity en intimicy. Merk Y is blij met de goede score op enjoyement en mastery. Wel wil merk Y graag gezien worden als een creatief en toegankelijk merk. Om hieraan te werken zoeken we door deze samenwerking naar een artiest die goed scoort op creativity en initimicy. Ook bij de invulling van het concept zullen we invulling geven aan deze doelstelling.

 

Nu weten we waar het concept en content vanuit het merk en de consument aan moet voldoen.  Dit is de basis om een entertainment concept te creëren dat fans en merk bij elkaar brengt. Met jouw merk ga je op een natuurlijke en logische manier onderdeel uit maken van de fanbeleving. Hierdoor bereik je een groot, actief en gepassioneerd publiek.

In het creatieve proces bepalen we het concept ontwikkelen met alle eerder genoemde informatie als uitgangspunt. Denk aan vraagstukken als; met welke artiest(en) gaan we werken, welke content we gaan maken, hoe komen de doelstellingen van jouw merk in het concept en de content, hoe en waar gaan we met de doelgroep communiceren.

Zo komen we tot een volledig op maat gemaakt advies. Bij akkoord op het concept zullen we dit ook van A tot Z voor je uitvoeren.

CREATIEF PROCES